Class

Class

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Our Mission

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Learn More

Our Vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Learn More

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page.

2011

we start our business

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting.

2012

we co-opperate problem solution

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting.

2014

we are expanding our network

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting.

2016

we are serve worldwide

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting.

PLAY GROUP

हा प्रोग्राम 2 वर्षे ते 3 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी डिझाइन केला आहे. आम्ही मुलांना कठपुतळी शो, कार्टून शो, वाळू खेळ, रंग इत्यादी विविध क्रियाकलापांद्वारे अनन्य कौशल्य, स्वारस्ये आणि सामर्थ्य विकसित करण्यास प्रोत्साहित करतो. आम्ही फॅन्सी ड्रेस, फिल्ड ट्रिप आणि वेगवेगळे उत्सव साजरे करतो. आणि आमच्या मुलांना या प्रोग्राममध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करतो .

अभ्यासक्रम:

 • A to Z अल्फाबेट्सची ओळख, 1 ते 10(मराठी व इंग्रजी)संख्या ओळख, गाणी, कविता, कथा
 • ओळख कौशल्य- रंग, आकार, भाज्या, फळे
 • धावणे आणि जंपिंग यासारख्या क्रियाकलापांद्वारे कौशल्ये विकसित करणे
 • पेपर फायरिंग, स्पंज डबिंग, हात आणि थंब प्रिंटिंग, स्क्रिबलिंग अशा क्रियाकलापांद्वारे छान कौशल्ये विकसित करणे

NURSERY

हा कार्यक्रम 3 वर्षांपासून 4 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आहे.सुरुवातीला या कार्यक्रमात नमुना लिहिणे समाविष्ट होते जे मुलास डोके-समन्वय सुधारण्यास मदत करते. आम्ही मुलाला पेन्सिल धारण करण्यास शिकवितो आणि मुलाला A-Z अक्षरे, अ - ज्ञ अक्षरे आणि 1-20 संख्या, आकार आणि शिल्पकला शिकवतो.

अभ्यासक्रम:

 • पॅटर्न लिखित स्वरूपात: उभी आडवी रेषा , स्लॅंटिंग लाईन आणि नंतर वक्रांपासून प्रारंभ करतात
 • भाषा कौशल्य आणि संवाद कौशल्य विकास
 •  कविता स्पर्धा, कथा-सांगणे, फॅन्सी ड्रेस इत्यादि देखील वर्षभरात आयोजित केली जातात.
 •  शाळेद्वारे आयोजित केलेल्या सर्व कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना 100% सहभाग घेण्यास प्रोत्साहित करते.

JR.K.G.

हा कार्यक्रम 4 वर्षांपासून 5 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आहे. ही मुलाच्या जीवनात विशेष वेळ असते. या वयातील मुले शारीरिकरित्या, संज्ञानात्मक, सामाजिक आणि भावनिकरित्या विकसित होत असतात. आमच्या कौशल्य-आधारित प्रोग्राममध्ये वाचन, इंग्रजी भाषा, मराठी भाषा, गणित, पर्यावरणीय अभ्यास, सामान्य ज्ञान इत्यादींचा समावेश होतो. आम्ही ध्वनी ओळख, लेखन क्रियाकलाप, वाचन, कथा, गायन आणि बोटांच्या नाटकांद्वारे सतत भाषा विकास प्रोत्साहित करतो.

अभ्यासक्रम:

 • लहान, मोठी इंग्रजी अक्षरे, मराठी मुळाक्षरे लिहिणे.
 • अक्षरलेखन आणि अंकलेखन
 • इंग्रजी-भाषा, मराठी-भाषा १-५० अंक
 • सामुदाय मदतनीस,चांगली वर्तवणूक, संभाषण आणि शरीराच्या अवयवाची नावे ओळखणे.

SR.K.G.

हा कार्यक्रम 5 वर्षांपासून 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आहे. ही मुलाच्या जीवनात विशेष वेळ असते. या वयातील मुले शारीरिकरित्या, संज्ञानात्मक, सामाजिक आणि भावनिकरित्या विकसित होत असतात. आमच्या कौशल्य-आधारित प्रोग्राममध्ये वाचन, इंग्रजी भाषा, मराठी भाषा, गणित, पर्यावरणीय अभ्यास, सामान्य ज्ञान इत्यादींचा समावेश होतो.

अभ्यासक्रम:

 • गणित: पुढील पाठीमागील संख्या , गहाळ संख्या, अधिक, वजाबाकी
 • शब्दांची गंमत
 • कर्सिव्ह लिपी लिहणे
 • मराठी-स्वर आणि व्यंजन, मूलभूत लेखन
 • अक्षरे व शब्द लेखन

John Bruig

Founder 'G'

Lara Dotto

Founder 'G'

Labong Mitro

Founder 'G'

John Part

Founder 'G'

Jora Pata

Founder 'G'

Dimra Ajax

Founder 'G'

Our Location

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

24/7 Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fast Delevery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.